eCity IoT ulanylyş ýagdaýlary. Zatlaryň interneti | Hemme zadyň interneti


IoE, IoT ulgamlary
eCity IoT (zatlaryň interneti), buluda birikdirilen giň gerimli programmalar üçin çözgütdir. Akylly şäher)
Bu gibrid çözgüt, gaty býudjet talap edýän käbir programmalarda GSM, LoRaWAN ýa-da hatda WiFi dolandyryjylaryny ulanyp biler.
Bu çözgüt, IoT / IIoT üçin optimal döredilen ýörite bulut / platforma bilen hem üpjün edilendir.
IoE eCity Cloud / Platform ýerli kompýuterde ýa-da Maglumat merkezinde (VPS ýa-da ýörite serwer) işläp biler. Gerekli netijelilik gözegçilik edijileriň mukdaryna, maglumatlary täzelemegiň ýygylygyna we maglumatlara şahsy ýa-da köpçülige elýeterliligine baglydyr
 • Ukyply hyzmat
 • Akylly şäher
 • Akylly ölçeg
 • Daşky gurşaw datçikleri
 • Akylly gözegçilik
 • Aktiwleri yzarlamak
 • Fotowoltaik ferma / gurnama gözegçiligi
 • Flot dolandyryşy
 • Akylly aragatnaşyk şlýuzy
 • Akylly yşyklandyryş
 • Akylly bin
 • Akylly awtoulag duralgasy
 • Akylly datçikler