eCity IoT ulanylyş ýagdaýlary. Zatlaryň interneti | Hemme zadyň interneti


IoE, IoT ulgamlary
eCity IoT (zatlaryň interneti), buluda birikdirilen giň gerimli programmalar üçin çözgütdir. Akylly şäher)
Bu gibrid çözgüt, gaty býudjet talap edýän käbir programmalarda GSM, LoRaWAN ýa-da hatda WiFi dolandyryjylaryny ulanyp biler.
Bu çözgüt, IoT / IIoT üçin optimal döredilen ýörite bulut / platforma bilen hem üpjün edilendir.
IoE eCity Cloud / Platform ýerli kompýuterde ýa-da Maglumat merkezinde (VPS ýa-da ýörite serwer) işläp biler. Gerekli netijelilik gözegçilik edijileriň mukdaryna, maglumatlary täzelemegiň ýygylygyna we maglumatlara şahsy ýa-da köpçülige elýeterliligine baglydyr
 • Ukyply hyzmat
 • Akylly ölçeg
 • Daşky gurşaw datçikleri
 • Akylly bin
 • Akylly gözegçilik
 • Fotowoltaik ferma / gurnama gözegçiligi
 • Aktiwleri yzarlamak
 • Akylly aragatnaşyk şlýuzy
 • Akylly awtoulag duralgasy
 • Akylly yşyklandyryş
 • Akylly datçikler
 • Flot dolandyryşy
 • Akylly şäher