eHouse WiFi 2.4GHz b / g / n Akylly öý ulgamy.


eHouse gibrid akylly öý, gurluşyk awtomatlaşdyryş ulgamlary
eHouse WiFi Smart Home Solution hemmesi bir kontrolda we öz içine alýar
 • WiFi 2.4GHz b / g / n Dolandyryjy
 • 4-e çenli programmirläp bolýan ikili giriş
 • IR dolandyryşy üçin goşmaça infragyzyl kabul ediji / geçiriji
 • Meýletin temperatura datçigi
 • Meýletin VDC dimmerleri (12V / 3A)
 • Meýletin 4 kiçi relýe (230V / 5A)
 • Meýletin elektrik üpjünçiligi (100-250VAC)

Bu çözgütler eýýäm taýýar jaýlary, kwartiralary ýykmagy talap etmeýär.

“WiFi Smart Home” -ni giňeltmek üçin goşmaça aragatnaşyk interfeýsleri:
 • Infragyzyl RC dolandyryş goldawy (geçiriş - onlarça standart)
 • Infragyzyl RC dolandyryş goldawy (kabul ediş - SONY SIRC standartlary)
 • Geljekki datçikler üçin SPI / I2C
 • Geljekdäki giňelmeler / şlýuzlar üçin UART

Mundan başga-da, simli gurluşyk awtomatlaşdyryş çözgütlerini ulanyp bilersiňiz: eHouse LAN (Ethernet), eHouse One (RS-422), eHouse PRO (Merkezi).