eHouse Gurluşyk Dolandyryş Ulgamy (BMS).


Gurluşyk awtomatlaşdyryş ulgamy, binany dolandyrmak ulgamy

eHouse Gurluşyk Dolandyryş Ulgamy (BMS), 5 görnüşli aragatnaşyk interfeýsi bilen eHouse Gibrid (Gurluşyk awtomatlaşdyryş) çözgüdiniň (simli + simsiz) giňelmegi.
Mundan başga-da, eHouse BMS köp ulgamly aragatnaşyk üçin dürli integrasiýa protokollaryny öz içine alýar.
Esasy aragatnaşyk interfeýsleri:
 • WiFi (WLAN)
 • RS-422 (Doly Duplex RS-485)
 • Dolandyryjy sebit ulgamy (CAN)
 • Ethernet (LAN)
 • RF (SubGHz)

Esasy eHouse Gibrid BAS / BMS dolandyryjylarynyň işleýşi (umumy)
 • Dolandyryş HVAC (ventilyasiýa, dikeldiş, merkezi ýyladyş, ýylylyk buferi)
 • Ölçemek we düzgünleşdirmek (meselem. Temperatura) + düzgünleşdiriş programmalary
 • Dolandyryş sürüjileri, serwiler, kesiş, kölegeli otaglar, gapylar, derwezeler, şlýuzlar, penjireler + sürüjiler programmalary
 • Infragyzyl arkaly ses / wideo ulgamlaryna gözegçilik
 • Howpsuzlyk ulgamynda SMS habarnamasy + zolaklary we howpsuzlyk maskalary bilen guruň
 • Dolandyryş basseýni
 • Dolandyryş çyralary (öçürmek / öçürmek, öçürmek) + ýeňil sahnalar / programmalar
 • Dolandyryş otagy (myhmanhana, ApartHotel, CondoHotel)

Esasy eHouse BMS ulgam serweriniň işleýşi (umumy)
 • ECity Cloud / Platform aragatnaşyk üçin eCity IoT / IoE protokollary
 • “EHouse” görnüşlerini birleşdiriň
 • Ethernet-den daşarky ses / wideo ulgamyna gözegçilik
 • Integrasiýa üçin Modbus TCP protokoly ýerine ýetirildi
 • Simsiz termostaty birleşdiriň
 • Integrasiýa üçin TCP + UDP protokoly ýerine ýetirildi
 • Integrasiýa üçin BACNet IP protokoly ýerine ýetirildi
 • WWW arkaly gözegçilik
 • Onlaýn giriş gözegçiligini birleşdiriň
 • Integrasiýa üçin MQTT protokoly ýerine ýetirildi
 • Integrasiýa we bulut üçin PostgreSQL maglumat bazasynyň goldawy
 • Bulut / proksi serwer aragatnaşygy
 • Daşarky howpsuzlyk ulgamyny birleşdiriň
 • Geçirilen HTTP / REST / Integrasiýa üçin haýyş protokoly
 • Media pleýer
 • Integrasiýa we bulut üçin MySQL / MariaDB maglumat bazasynyň goldawy
 • Integrasiýa üçin “LiveObjects” bulut goldawy